dla nauczycieli
Uszczegółowiony regulamin dla nauczycieli „Jak udostępniać darmowe podręczniki i rozliczać się z nich z bibliotekarzem”

1. Podręczniki dla uczniów na początku roku szkolnego od bibliotekarza odbiera wychowawca klasy (nauczyciel przedmiotu), rozdaje je uczniom wg otrzymanej listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.
2. Dopilnowuje, aby uczniowie sprawdzili stan otrzymanych podręczników i je w odpowiedniej tabeli podpisali ( nauczyciele też) długopisem ( imię, nazwisko, klasa).
3. Przypomina o zabezpieczeniu podręcznika okładką, którą można ściągnąć. Nie wolno 
- okładek przyklejać klejem ani taśmą klejącą
- nie wolno dokonywać żadnych podkreśleń, zaznaczeń i wpisów
- nie wolno zamalowywać umieszczonych na końcu podręcznika kodów kreskowych.
4. Wymiany uszkodzonych podręczników dokonuje bibliotekarz w dniu rozdania książek przez wychowawcę klasy, nauczyciela przedmiotu. W terminach późniejszych reklamacje nie będą uwzględniane.
5. Po okresie użytkowania podręczników nauczyciel zobowiązany jest do zebrania wypożyczonych książek.
6. Jeżeli podczas zbierania podręczników jakiegoś ucznia nie ma w szkole to nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do niego do domu i poinformować rodziców o konieczności doniesienia brakującego podręcznika.
7. Zebrane podręczniki nauczyciel układa wg wcześniej otrzymanej od bibliotekarza listy.
8. Przegląda podręczniki i informuje uczniów ( rodziców) o konieczności odkupienia zagubionego lub zniszczonego podręcznika.
9. Po umówieniu z bibliotekarzem terminu oddania podręczników dostarcza książki z listą uczniów, którzy zgubili lub zniszczyli podręczniki.
10. Bibliotekarz jeszcze raz sprawdza ilość, stan fizyczny oddanych podręczników, rozlicza braki i umawia się na termin odbioru kolejnych części podręczników.
11. Jeżeli podręcznik nie został odkupiony lub nie została uiszczona opłata uczeń nie będzie miał udostępnianych kolejnych podręczników.
12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, nauczyciel przedmiotu ( wychowawca) ma obowiązek poinformowania bibliotekarza o zaistniałym fakcie, a uczeń zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
Kreator stron www - przetestuj!