dla rodziców i uczniów
Wskazówki dla rodziców i uczniów
„Jak dbać o darmowy podręcznik”

 1. Po otrzymaniu podręcznika uczniowie sprawdzają stan podręcznika i podpisują go długopisem ( imię, nazwisko i klasę). Tak samo sprawdzają dołączony do niego materiał edukacyjny (płytki).
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podręcznika niezwłocznie udają sie do bibliotekarza w celu ewentualnej wymiany na inny egzemplarz. Po dłuższym użytkowaniu podręcznika roszczenie wymiany podręcznika z powodu uszkodzenia nie będą respektowane i książki będzie trzeba odkupić.
 3. Każdy podręcznik, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami, ma mieć nałożoną okładkę. Nie oprawiamy podręczników w folię, ponieważ mocowanie za pomocą taśmy klejącej niszczy podręcznik, nie naklejamy także naklejek bezpośrednio na podręcznik, ponieważ trudno je później usunąć ( podręcznik będzie trzeba odkupić). 
 4. Podczas użytkowania uczniowie na bieżąco sprawdzają stan podręcznika i dokonują drobnych napraw ( Jeżeli pojedyncze kartki zaczynają się odrywać należy je niezwłocznie przykleić).
 5. W wypożyczonych podręcznikach nie wolno dokonywać żadnych podkreśleń, zaznaczeń i wpisów. Nie wolno zamalowywać umieszczonych na końcu podręcznika kodów kreskowych.
 6. Przed oddaniem podręcznika wychowawcy klasy ( nauczycielowi przedmiotu) uczeń sprawdza stan podręcznika i oddaje go, wraz z dołączonym materiałem edukacyjnym, w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 7. Jeżeli ucznia nie ma w szkole ( choroba) to po otrzymaniu telefonicznej informacji od wychowawcy klasy rodzic ma obowiązek  dostarczyć podręcznik w wyznaczonym terminie.
 8. Jeżeli podręcznik został oddany, ale jest uszkodzony, zniszczony lub brak załączonego materiału edukacyjnego to uczniowie klas 1,4,5,6,7 i 3 gimnazjum muszą go samodzielnie odkupić, natomiast uczniowie klas młodszych regulują opłatę za darmowy  podręcznik MEN u bibliotekarza ( kl. 2 – 4,21, kl.3 - 2,35). Podręcznik do języka angielskiego ( dla wszystkich pionów) także należy samodzielnie odkupić.
 9. W przypadku zagubienia podręcznika postępujemy tak samo jak mówi punkt 8.
 10. Jeżeli podręcznik nie został odkupiony lub nie została uiszczona opłata ( klasy młodsze) uczeń nie będzie miał udostępnianych kolejnych podręczników.
 11. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników. 
Kreator stron www - przetestuj!